Om minnefondet

Ida Eides minnefond er en ideell stiftelse med allmennyttige formål og
ble stiftet 16. november 2018 etter initiativ fra Idas nærmeste.

Stiftelsen har til formål å redde liv, både i og utenfor idretten, ved å:
Vi er sikre på at Ida hadde vært stolt over at minnefondet etter henne driver et så viktig arbeid!

Styret i Ida Eides minnefond består av følgende personer:
Nils-Ingar Aadne, Mari Eide, Astrid Bruland, Andrea Stephansen og Kjetil Ulvestrand