Om minnefondet

Ida Eides minnefond er en ideell stiftelse med allmennyttige formål og
ble stiftet 16. november 2018 etter initiativ fra Idas nærmeste.

Stiftelsen har til formål å redde liv, både i og utenfor idretten, ved å:
  • øke kunnskapen om livreddende førstehjelp i norsk topp- og breddeidrett;
  • bidra til synergieffekter, kunnskap og bevissthet om førstehjelp og hjertestartere, herunder holde kurs i førstehjelp, øke tilgangen til flere hjertestartere mv.;
  • påvirke beslutningstakere til økt bevissthet rundt hjertehelse i idretten; og
  • bidra til økt fokus og forskning på skjulte hjertefeil.
Vi er sikre på at Ida hadde vært stolt over at minnefondet etter henne driver et så viktig arbeid!

Styret i Ida Eides minnefond består av følgende personer:
Nils-Ingar Aadne (styreleder), Mari Eide, Signy Elde Vefring, Anders Månum og Astrid Bruland