Søknad om støtte til hjertestarter og kurs fra Ida Eides minnefond

IdaEide_hjertestarter
transparent_bag

Her søker du om hjertestarter og førstehjelpskurs

Alle idrettslag i Norge er velkommen til å søke. Det er viktig for oss å presisere at det medfører noen forpliktelser å motta hjertestarter fra Ida Eides minnefond, for å sikre at dere har nødvendig kompetanse på bruk og vedlikehold. Mottakere av hjertestarter vil få all info om dette, men allerede nå er det viktig at dere finner en kontaktperson som vil være ansvarlig for å koordinere mottak av hjertestarter, deltakelse på førstehjelpskurs, informasjonsutsendelse til medlemmer osv. 

Dere spesifiserer i søknaden om dere ønsker å søke om Ida-sekken eller hjertestarter med skap.

Ida-sekken
Ida-sekken inneholder hjertestarter og førstehjelpsutstyr som dere enkelt kan ta med ut til der dere trener.

Hjertestarter med skap
Fastmonterte hjertestartere leveres med skap og monteres i haller, klubbhus etc. Alle fastmonterte hjertestartere skal registreres i Hjertestarterregisteret i 113.no.

Førstehjelpskurs
I tillegg til hjertestarter/sekk får mottakere førstehjelpskurs slik at dere lærer å bruke hjertestarteren og kan spre kunnskap videre.

Slik søker dere
Alle søknader sendes inn ved hjelp av skjemaet på denne siden. For å sende inn skjema må du være logget inn med en Google-konto.

Søknadsfrister
To årlige søknadsfrister: 10. april og 10. oktober.

Hvem får hjertestartere?
Søknadene vurderes av styret etter følgende kriterier:

• Samsvar med fondets formål

• Motivasjon fra søknadstekst

• God plan på gjennomføring av kurs og hvor hjertestarteren skal være stasjonært

Gratulerer så mye til dere som har mottatt hjertestarter og kurs. Vi setter utrolig stor pris på engasjementet dere har for livreddende arbeid i idrettslagene. Idrettslag som har fått hjertestarter er:

Søk om hjertestarter til ditt idrettslag!